Монголын төмөр зам
"Монголын төмөр зам" түүхэн зургаар бэлтгэн гаргасан ном 
Ган замын өглөө 3
ТӨМӨР ЗАМЧДЫН ЗҮТГҮҮР
ТӨМӨР ЗАМЧДЫН ЗҮТГҮҮР
ИХ НҮҮДЛИЙН ХӨТӨЧ
ТӨМӨР ЗАМЧДААР ОВОГЛОСОН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛ
ГАН ЗАМЫН ӨГЛӨӨ 2
ГАН ЗАМЫН ӨГЛӨӨ 3
ИХ ГОВИЙН ГАН ХАРГУЙ
Монголын Төмөр Зам (хэсэг)